eRaty Santander Consumer Bank

II Trakker Cup

Zawody odbędą się w dniach 05-09.07.2017r. na Łowisku „Uroczysko Karpiowe” w miejscowości Ligota koło Czechowic – Dziedzic.

W zawodach może wziąć udział 33 dwuosobowych drużyn,

Startowe wynosi 800 zł od drużyny,

O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

ZAPISY

  1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając nazwą zawodów oraz imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy
  2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
  3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.
  4. 50 % Wpłaty startowego należy dokonać w terminie do 30 listopada 2016r., na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
  5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 28 lutego 2017r. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany.

REJESTRACJA

Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK

Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko.

Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana przez prowadzącego lub osobę wyznaczoną.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc:

I – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 5000 złotych, bezpłatny udział w Finale Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2017.

II – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 3500 złotych

III – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 2500 złotych

Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe o wartości 2000 złotych

Suma wartości nagród rzeczowych: 13000 złotych + start w finale PCM

Wszystkie informacje dotyczące zawodów podane są na stronie Internetowej www.carp-world.pl

Patroni medialni:

Świat Karpia, Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, KARP MAX

PLAN ZAWODÓW

Środa 05.07.2017r.

10:30-11:30 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów

11:30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie.

13:00 rozpoczęcie łowienia.

Czwartek 06.07.2017r. – sobota 08.07.2017r.

Dalszy ciąg zawodów

Niedziela 09.07.2017r.

10:00 zakończenie zawodów.

12:00 ogłoszenie oficjalnych wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób,
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów,
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki,
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,
8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie jednego markera,
9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu,
10. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt,
11. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
12. Zabrania się nęcenia ziarnem kukurydzy,
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej,
14. Zabrania się używania haków typu Longshank tzw. Bananów,
15. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,
16. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny,
17. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
18. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej3 kg.
19. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej typu „kołyska” bądź „wanna”.,
20. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
21.Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody,
22. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
23. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
24. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
25. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga pięciu największych ryb złowionych podczas trwania zawodów.
26. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.
27. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście,
28. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,
29. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
30. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
31. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
32. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,
33. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,
34. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
35. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów,
36. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
37. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
38. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
39. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku braku wystarczającej ilości osób minimum 25 ekip. W takiej sytuacji zostanie zwrócona pełna kwota wpisowego.
39. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
40. Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu łowiska.

Lista startowa:

1. Paweł Klemenczak + Miłosz Klemenczak - GPBaits Team

2. Jerzy Grelowski + partner - Team JCT

3. Andrzej Kroszczyński + partner

4. Grzegorz Pryszcz + Adrian Sikora - GPBaits Team

5. Piotr Żmudzki + Rafał Pietrzycki

6.Krzysztof Rejek + Marcin Pawłowski

7. Damian Kluge + Krystian Pawłowski - FCT Nemo

8. Dawid Filipiak + Sergio Alcalde Gonzalez - GPBaits Team

9. Piotr Koczocik + Tomasz Sztaba

10.Słoczyński Wiesław + Konacki Mariusz - Team Karp Makoszowy

11. Tomasz Frąk + Waldemar Nowak

12. Mateusz Zygmunt + Michał Zygmunt

13. Sobolewski Artur + Tomasz Woźniak

14. Tomasz Jarzyna + partner

15. Kopeć Zbigniew + Szymczyk Rafał SBS Łódź

16. Michał Rygol + Marek Robak

17. Badek Grzegorz + Dybała Krzysztof

18. Wojciech Kocur + Mariusz Koszela

19. Tomasz Kolbus + partner

20. Piotr Lala + Adam Czysty

21. Lech Slebioda + Grzegorz Pilch + Filip Ślebioda

22. Mariusz Żydek +. Dawid Wadowski - team Bielskie $ Zaglebie

23. Artur Ostrowski + Marek Prochot

24. Wojciech Lenda + partner - Carp World Team

25. Piotr Sikora + Rafał Samek

26. Hubert Kulczyk + Ireneusz Ładziak

27. Kaczmarek Mateusz + Jakub Olejniczak

28. Lewicki Krzysztof + Marek Potyrała

29. Szczotok Jan + Dzida Mateusz

30. Klonowski Klaudiusz + Tomasz Kędzierski - TEAM MANIAK