X Puchar Carp-World zapisy - CARP-WORLD sklep dla karpiarzy

INFORMACJE OGÓLNE
Zawody odbędą się w dniach 11-14.05.2023 r. na Łowisku „Gajdowe” w miejscowości Centawa woj. Opolskie. GPS - N 50°31’4 E 18°23’35.
W zawodach może wziąć udział 17 dwuosobowych drużyn,
Startowe wynosi 1500 zł od drużyny, team runner dodatkowo 250 zł
O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.


ZAPISY
1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając obowiązkowo nazwę zawodów, imiona i nazwiska startujących zawodników, telefon kontaktowy oraz adnotację „potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zawodów”.
2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.

4. Zadatek w kwocie 300 zł należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zapisania na listę startową. Brak wpłaty zadatku w terminie powoduje automatyczne usunięcie z listy startowej.
4. Minimum 50 % Wpłaty startowego należy uregulować w terminie do 31.01.23r. na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 31 marca 2023r.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. Istnieje możliwość wpisania innej ekipy na opłacone miejsce wskazanej przez startującego.
6. W przypadku wpisania na listę startową po 31 marca 2023r. roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

7. W przypadku odwołania zawodów, całość wpisowego zostanie zwrócona.

ZAPISY RUSZAJĄ 25.10.22r. O GODZINIE 18:00. PO UWAGĘ BĘDĄ BRANE TYLKO ZGŁOSZENIA WYSŁANE PO TEJ GODZINIE I ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYŻEJ PODANE INFORMACJE.

REJESTRACJA
Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK
W celu łatwiejszego przygotowania do zawodów, losowanie stanowisk będzie przeprowadzone online na facebooku carp-world.pl. 

Losowanie odbędzie się w dniu 26.04.23 o godz. 20:00

NAGRODY
Za zajęcie miejsc:
I – statuetki, nagrody rzeczowe, opłacony udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2023.
II – statuetki, nagrody rzeczowe
III – statuetki, nagrody rzeczowe
Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe

Dla wszystkich zawodników podczas trwania imprezy zostały przewidziane obiady, które będą dostarczane bezpośrednio na stanowiska (czwartek, piątek, sobota).

W cenie zawodów są opłacone domki, które znajdują się na łowisku. Na łowisku znajduje się 10 domków i są przypisane do konkretnych stanowisk. Jeden z domków przeznaczony jest na biuro zawodów do dyspozycji organizatora.  


REGULAMIN ZAWODÓW
1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów, Team Runner może sondować, nęcić i podbierać ryby. Team Runner nie może holować ryb. 
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
10. Dozwolone jest korzystanie z łódek i modeli zdalnie sterowanych,

zabronione jest korzystanie z pontonów i innych środków pływających.
11. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
12. Dozwolone jest używanie ziaren zakupionych jedynie u opiekuna łowiska (regulamin łowiska),
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej,
14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny,
15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
16. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 5 kg.
17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania min trzech worków karpiowych i maty karpiowej,
18. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
19. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w obecności sędziego,
20. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
21. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
22. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
23. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.
24. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście,
25. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,
26. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
27. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
28. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
29. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,
30. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
31. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
32. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
33. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
34. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

35. Każdy uczestnik zawodów 10 Puchar Carp-World jest zobowiązany do bycia aktywnym członkiem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego (wymóg PFWK związany z przydzieleniem zawodom statusu eliminacji do Mistrzostw Polski),

36. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym przyznawane są zgodnie z regulaminem eliminacji do MPwWK, który jest dostępny na stronie Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego (pfwk.pl)
37. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem łowiska i przestrzeganiem go w trakcie trwania zawodów,

38. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.

Lista zawodników:

 1. 1. Jacek Perła + Paweł Habas - stanowisko 15

  2. Mateusz Mleczek + Mateusz Hulin - stanowisko 5

  3. Ireneusz Ładziak + Ireneusz Ładziak - stanowisko 7

  4. Krzysztof Kalinowski + Krystian Jaworski - stanowisko 12

  5. Bartłomiej Spała + Robert Wajdzik - stanowisko 9

  6. Adrian Sikora + Marek Karbownik - stanowisko 14

  7. Kacper Drzewiecki + Bronisław Drzewiecki - stanowisko 2

  8. Rafał Anyszka + Grzegorz Danielak - stanowisko 4

  9. Łukasz Styra + Patryk Bartella - stanowisko 16

  10. Dominik Zawada + Maksymilian Szylar - stanowisko 13

  11. Jacek Pięta + Adam Pluskota - stanowisko 6

  12. Piotr Żygadło + Artur Szefczyk - stanowisko 1

  13. Michał Przybyła + Łukasz Saraczewski - stanowisko 11

  14. Grzegorz Dzida + Sylwia Milewska-Dzida - stanowisko 17

  15. Eugeniusz Suleja + Ewelina Czaplińska - stanowisko 3

  16. Waldemar Kubica + Damian Ochman - stanowisko 10

  17. Marcin Panasiewicz + Filip Panasiewicz - stanowisko 8

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku