Zawody karpiowe VI CARP CAP na łowisku Spalona - CARP-WORLD sklep dla karpiarzy

Zawody odbędą się w dniach 15-18.04.2021r. na Łowisku „Spalona – Strefa Ciszy” w miejscowości Kunice koło Legnicy.
W zawodach może wziąć udział max.20 dwuosobowych drużyn. 
Startowe wynosi 1000 zł od drużyny, team runner – 200 zł. O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.   

ZAPISY 

1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając nazwę zawodów oraz imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy. 

2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia. 

3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. 

4. Minimum 50 % wpłaty startowego należy dokonać w terminie do 30 dni od potwierdzenia wpisania na listę zawodników na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 

5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 28 lutego 2021r. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. Istnieje możliwość wpisania innej ekipy na opłacone miejsce wskazanej przez startującego. 

6. W przypadku wpisania na listę startową po 28 lutego 2021 roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

7. W przypadku odwołania zawodów całość wpisowego zostanie zwrócona.   

REJESTRACJA 

Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.  

LOSOWANIE STANOWISK Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko. Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana podczas rejestracji zawodników.   

NAGRODY 

Za zajęcie miejsc: 
I – statuetki, nagrody rzeczowe, opłacony udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2021
II – statuetki, nagrody rzeczowe, 
III – statuetki, nagrody rzeczowe 
Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów podane są na stronie Internetowej www.carp-world.pl  

PLAN ZAWODÓW 

15.04.2021

11.00 - rejestracja zawodników

12.00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów

18.04.2021

10.00 - zakończenie łowienia

12.00 - oficjalne zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW 

1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów. 

2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób, 

3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.
 a. Team Runner może brać czynny udział podczas sondowania i markerowania łowiska, nęcenia, podbierania, a także przygotowywania zanęt i zestawów; 
 b. W przypadku wygranej drużyny z Team Runnerem, opłatę wpisową do PCM za Team Runnera ponosi zwycięska drużyna; 
 c. Organizator nie przewiduje nagród dla Team Runnera; 

4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów. 

5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika), 

6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki. Team Runner nie może zastąpić jednego z zawodników. 

7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, 

8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie czterech markerów tyczkowych na jedną drużynę. 

9. Do sondowania, markierowania , holowania oraz wywożenia zestawów można używać pontonów .

a. Podczas przebywania na pontonie obowiązkowo trzeba posiadać kamizelki asekuracyjne;

b. dozwolone jest korzystanie z modeli zdalnie sterowanych oraz środków pływających przez cały czas zawodów,

10. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,

11. Zabrania się nęcenia i łowienia na orzechy tygrysie

12.Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej, 

13.Zabrania się używania haków typu Longshank tzw. Bananów, 

14. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu, 

15. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem 

16. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba, 

17. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 3 kg.

18. Drużyna zobowiązana jest do posiadania minimum 3 worków karpiowych i maty karpiowej typu „kołyska” bądź „wanna”., 

19. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i zaplata się ona w ich zestawy, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji, 

20. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody, w obecności sędziego. 

21. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany, 

22. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji, 

23. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody, 

24. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb złowionych podczas trwania zawodów.  

25. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę. 

26. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście, 

27. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę, 

28. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.

29. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów, 

30. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, 

31. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,

32. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,

33. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe. 

34. Każdy z zawodników ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania regulaminu łowiska. 

35. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów, 

36. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów. 

37. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna, 

38. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

39. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku braku wystarczającej ilości osób minimum 15 ekip. W takiej sytuacji zostanie zwrócona pełna kwota wpisowego. 

40. Każdy uczestnik zawodów VI Carp Camp jest zobowiązany do bycia aktywnym członkiem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego (wymóg PFWK związany z przydzieleniem zawodom statusu eliminacji do Mistrzostw Polski),

41. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

Lista startowa;

1. Wojciech Osiński + Robert Leszczyński

2. Rafał Anyszka + Grzegorz Danielak

3. Ireneusz Ładziak + Ireneusz ładziak

4. Aleksander Kwaśniewski + Miłosz Maroszek

5. Deka Sławomir + Stelmaszek Michał

6. Karol Jankowski + Tomasz Panowicz

7. Krzysztof Czarnynoga + Arkadiusz Gałuszka

9. Andrzej Soczyński + Piotr Ośka

10. Krystian Cieślak + Michał Glasner

11. Adrian Kusion + Karol Gomza

12. Przemysław Dobosz + Dawid Orzechowski

13. Marek Nawrocki + Wiesław Spleśniak

14. Marcin Wińcza + Robert Stec

15. Bartosz Mazur + Przemysław Pieszczyk

16. Mariusz Kielczyk + Adrian Jędrzejczyk

17. Robert Rakowicz + Paweł Mokrzycki

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku