III Carp Camp - Carp-World

III Carp Camp

III Carp Camp

Zawody odbędą się w dniach 04-08.07.2018r. na Łowisku „Uroczysko Karpiowe” w miejscowości Ligota koło Czechowic – Dziedzic.

W zawodach może wziąć udział 30 dwuosobowych drużyn. Startowe wynosi 900 zł od drużyny, team runner – 200 zł.

O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

ZAPISY

 1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając nazwę zawodów oraz imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy
 2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
 3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.
 4. 50 % Wpłaty startowego należy dokonać w terminie do 30 dni od potwierdzenia wpisania na listę zawodników na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
 5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 31 marca 2018r. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany.
 6. W przypadku wpisania na listę startową po 31 marca 2018 roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

REJESTRACJA

Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK

Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko.

Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana przez prowadzącego lub osobę wyznaczoną.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc:

I – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 5000 złotych, bezpłatny udział w Finale Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2018.

II – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 3500 złotych

III – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 2500 złotych

Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe o wartości 2000 złotych

Suma wartości nagród rzeczowych: 13000 złotych + start w finale PCM

Wszystkie informacje dotyczące zawodów podane są na stronie Internetowej www.carp-world.pl

Patroni medialni:

Świat KarpiaPolska Federacja Wędkarstwa KarpiowegoKARP MAX

PLAN ZAWODÓW

Środa 04.07.2018r.

10:30-11:30 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów

11:30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie.

13:00 rozpoczęcie łowienia.

Czwartek 05.07.2018r. – sobota 07.07.2018r.

Dalszy ciąg zawodów

Niedziela 08.07.2018r.

10:00 zakończenie zawodów.

12:00 ogłoszenie oficjalnych wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 04-08.07.2018r. na Łowisku „Uroczysko Karpiowe” w miejscowości Ligota koło Czechowic – Dziedzic.

W zawodach może wziąć udział 30 dwuosobowych drużyn,

Startowe wynosi 900 zł od drużyny, team runner – 200 zł.

O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

ZAPISY

 1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając nazwę zawodów oraz imiona i nazwiska startujących zawodników oraz telefon kontaktowy
 2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
 3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.
 4. 50 % Wpłaty startowego należy dokonać w terminie do 30 dni od potwierdzenia wpisania na listę zawodników na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
 5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 31 marca 2018r. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany.
 6. W przypadku wpisania na listę startową po 31 marca 2018 roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

REJESTRACJA

Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK

Każda z drużyn osobiście losuje stanowisko.

Kolejność podchodzenia do losowania stanowisk będzie losowana przez prowadzącego lub osobę wyznaczoną.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc:

I – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 5000 złotych, bezpłatny udział w Finale Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2018.

II – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 3500 złotych

III – statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 2500 złotych

Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe o wartości 2000 złotych

Suma wartości nagród rzeczowych: 13000 złotych + start w finale PCM

Wszystkie informacje dotyczące zawodów podane są na stronie Internetowej www.carp-world.pl

Patroni medialni:

Świat KarpiaPolska Federacja Wędkarstwa KarpiowegoKARP MAX

PLAN ZAWODÓW

Środa 04.07.2018r.

10:30-11:30 rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów

11:30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie.

13:00 rozpoczęcie łowienia.

Czwartek 05.07.2018r. – sobota 07.07.2018r.

Dalszy ciąg zawodów

Niedziela 08.07.2018r.

10:00 zakończenie zawodów.

12:00 ogłoszenie oficjalnych wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób,
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.

a. Team Runner może brać udział w zanęcaniu, podbieraniu, wywożeniu, holowaniu, a także pomagać podczas holu z pontonu;

b. Team Runner przebywając w pontonie musi posiadać kamizelkę asekuracyjną;

c. Team Runner może przebywać w pontonie z jednym z zawodników podczas, holu, wywózki lub nęcenia;

d. W przypadku wygranej drużyny z Team Runner, opłatę wpisową do PCM za Team Runnera ponosi zwycięska drużyna;

e. Organizator nie przewiduje nagród dla Team Runnera;

4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki. Team Runner nie może zastąpić jednego z zawodników.
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,
8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie czterech markerów na jedną drużynę.
9. Do sondowania, zanęcania, markierowania, holowania oraz wywożenia zestawów można używać pontonów.

10. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych oraz pontonów do wywożenia zanęt i przynęt.

a. Podczas przebywania na pontonie obowiązkowo trzeba posiadać kamizelki asekuracyjne;

b. Kategorycznie zakazuje się pływania pod wpływem alkoholu ( czerwona kartka);

c. Pływając w nocy należy zachować szczególną ostrożność;

d. Płynąc po holowaną rybę można skorzystać z pomocy Team Runnera, który może sterować pontonem jak i pomóc podebrać rybę;

e. Kategorycznie zabrania się pływania w pojedynkę w nocy;

f. Podczas przebywania dwóch osób na wodzie i braku Team Runnera, zestawy muszą być wyjęte na brzeg, wyjątkiem jest hol ryby.

g. Zabrania się pływania po innych stanowiskach niż swoje;

11. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
12. Zabrania się nęcenia ziarnem kukurydzy,
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej,
14. Zabrania się używania haków typu Longshank tzw. Bananów,
15. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,
16. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem

17. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
18. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 5 kg.
19. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej typu „kołyska” bądź „wanna”.,
20. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i zaplata się ona w ich zestawy, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
21. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody,
22. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
23. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
24. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
25. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga pięciu największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. 
26. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.
27. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście,
28. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,
29. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
30. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
31. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
32. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,
33. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,
34. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
35. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów,
36. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
37. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
38. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
39. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku braku wystarczającej ilości osób minimum 20 ekip. W takiej sytuacji zostanie zwrócona pełna kwota wpisowego.
40. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
41. Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu łowiska.

Lista zawodników:

1. Mariusz Pływaczewski + partner

2. Mariusz Żydek + Dawid Wadowski

3.

4. Konieczny Grzegorz + Smoczyński Marcin

5. Radosław Rakoczy + Ireneusz Borowski

6. Mariusz Wcisła + partner

7. Paweł Żuraw + Mirosław Kuca

8. Pawul Łukasz + Jurzak Łukasz

9. Rafał Stochowski + Tomasz Betlej

10. Patryk Krawczyk + Mariusz Nowożycki - FluoBaits Team

11.  Willsons Shop + Krystian Scheffczyk

12. Michał Gawlikowski + partner

13. Wojciech Olechnowicz + partner

14. Klonowski Klaudiusz + Mariusz Gregor + Paweł Gregor

15. Jarosław Przybylski + Błażej Wojtkowiak

16. Grzegorz Zieliński + Waldemar Micek

17. Erwin Macugowski + Arek Mizera - Carp World Team

18. Krzysztof Kretkowski + Marcin Waleryszak

19. Adam Połczyński + Paweł Kuna + Tomasz Znaniecki - Team Fantazy Baits

20. Marcin Świerad + Damian Szafran

21. Andrzej Fryga + Dawid Fryga

22. Paweł Bogacki + Jureczka Marek 

23. Ireneusz Wszelaki + Filip Wszelaki

24. Ryszard Wiśniewski + Michał Wiśniewski

25. Malik Robert + Żądło Tomek

26. Łukasz Miernik + Jacek Babiarz

27. Mariusz Buczak + Mikołaj Bieroński

28. Piotr Studniarek + Jarosław Średnicki

29. Bartosz Targos + Maciej Uchmanowicz

30. Paweł Klemenczak + Miłosz Klemenczak