9 Puchar Carp-World zawody karpiowe - CARP-WORLD sklep dla karpiarzy
9 PUCHAR CARP-WORLD ZAPISY

INFORMACJE OGÓLNE
Zawody odbędą się w dniach 16-19.06.2022 r. na Łowisku „Gajdowe” w miejscowości Centawa woj. Opolskie. GPS - N 50°31’4 E 18°23’35.
W zawodach może wziąć udział 17 dwuosobowych drużyn,
Startowe wynosi 1200 zł od drużyny, team runner dodatkowo 200 zł
O starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.


ZAPISY
1. Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail: zawody@carp-world.pl podając obowiązkowo nazwę zawodów, imiona i nazwiska startujących zawodników, telefon kontaktowy oraz adnotację „potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zawodów”.
2. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie mailowego potwierdzenia.
3. Jeżeli lista startowa zostanie zapełniona, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.

4. Zadatek w kwocie 200 zł należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zapisania na listę startową. Brak wpłaty zadatku w terminie powoduje automatyczne usunięcie z listy startowej.
4. Minimum 50 % Wpłaty startowego należy uregulować w terminie do 21.01.22r. na numer konta podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
5. Pozostała kwota musi być uregulowana do 30 kwietnia 2022r.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. Istnieje możliwość wpisania innej ekipy na opłacone miejsce wskazanej przez startującego.
6. W przypadku wpisania na listę startową po 30 kwietnia 2022r. roku całość wpisowego należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę startową jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zawodów.

7. W przypadku odwołania zawodów, całość wpisowego zostanie zwrócona.

ZAPISY RUSZAJĄ 22.11.21r. O GODZINIE 18:00. PO UWAGĘ BĘDĄ BRANE TYLKO ZGŁOSZENIA WYSŁANE PO TEJ GODZINIE I ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYŻEJ PODANE INFORMACJE.

REJESTRACJA
Drużyny startujące w zawodach zobowiązane są do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w poniższym planie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK
Każda drużyna losuje kolejność podchodzenia do losowania stanowiska podczas rejestracji zawodników.

NAGRODY
Za zajęcie miejsc:
I – statuetki, nagrody rzeczowe, opłacony udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2021. (zawody zostały głoszone do eliminacji, oczekujemy na przydzielenie miejsca)
II – statuetki, nagrody rzeczowe
III – statuetki, nagrody rzeczowe
Za złowienie największej ryby – statuetka, nagrody rzeczowe

PLAN ZAWODÓW

Czwartek 16.06.22

Rejestracja zawodników godz: 10-11

Losowanie stanowisk godz: 11:30

Dla wszystkich zawodników podczas trwania imprezy zostały przewidziane obiady, które będą dostarczane bezpośrednio na stanowiska (czwartek, piątek, sobota).

W cenie zawodów są opłacone domki, które znajdują się na łowisku. Na łowisku znajduje się 10 domków i są przypisane do konkretnych stanowisk. Jeden z domków przeznaczony jest na biuro zawodów do dyspozycji organizatora.  


REGULAMIN ZAWODÓW
1. Organizatorem imprezy jest firma Carp-World Wojciech Lenda, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób,
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów, Team Runner może sondować, nęcić i podbierać ryby. Team Runner nie może holować ryb. 
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki,
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,
8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów,
9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu,
10. Dozwolone jest korzystanie z łódek i modeli zdalnie sterowanych, zabronione jest korzystanie z pontonów i innych środków pływających.
11. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
12. Dozwolone jest używanie ziaren zakupionych jedynie u opiekuna łowiska (regulamin łowiska)
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej,
14. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,
15. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny,
16. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
17. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 5 kg.
18. Drużyna zobowiązana jest do posiadania min trzech worków karpiowych i maty karpiowej,
19. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
20. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w obecności sędziego,
21. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
22. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
23. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
24. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.
25. Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście,
26. Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,
27. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
28. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
29. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
30. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,
31. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,
32. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
33. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów,
34. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
35. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
36. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
37. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

38. Każdy uczestnik zawodów 9 Puchar Carp-World jest zobowiązany do bycia aktywnym członkiem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego (wymóg PFWK związany z przydzieleniem zawodom statusu eliminacji do Mistrzostw Polski),
39. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem łowiska i przestrzeganiem go w trakcie trwania zawodów .

Lista startowa:

1. Piotr Pszczoła + Piotr Kowalski

2. Dawid Śmieszek + partner

3. Ireneusz Ładziak + Ireneusz Ładziak

4. Bronisław Drzewiecki + partner

5. Marek Karbownik + partner

6. Bartłomiej Spała + Robert Wajdzik

7. Jacek Perła + Paweł Habas

8. Klaudiusz Klonowski + Jarosław Przybylski

9. Wojciech Osiński + partner

10. Dawid Kicz + Robert Jakimiuk

11. Adrian Sikora + Jacek Wasik

12. Michał Trzasko + Rafał Hajzner

13. Dariusz Zieliński + Henryk Zieloński

14. Aleksander Kwaśniewski + Krzysztof Bachulski

15. Mateusz Mleczek + Marcin Tomanek

16. Tomasz Spende + Łukasz Spende

17.  Krzysztof Kalinowski + Krystian Jaworski

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Śledź nas na Facebooku